Gázbevezetés és szolgáltatás bővítése

0001.01.01

Hálózati kapacitás igény bejelentése

Amennyiben Ön be szeretne lépni a gázszolgáltatásba vagy meglévő gázfogyasztását szeretné bővíteni kérjük, szíveskedjék kitölteni az alábbi űrlapot:

hálózati kapacitás igénylőlap - lakossági felhasználó esetén
hálózati kapacitás igénylőlap - nem lakossági felhasználó esetén

Az ügyintézés menete
Az igénybejelentés regisztrálásától számított 30 napon belül "Ajánlat"-ot és elosztói csatlakozási szerződés tervezetet küldünk az igénylő részére, amelyek tartalmazzák a hálózatra csatlakozás, illetve fogyasztásbővítés műszaki és pénzügyi feltételeit.

Az "Ajánlat"-ot a felhasználó a hálózati csatlakozási szerződés aláírásával és az NKM Földgázhálózati Kft. részére történő visszajuttatásával fogadja el.
A felhasználói igény kielégítésének módjait és részletes szabályait a társaságunk Üzletszabályzata (letölthető a Dokumentumtárból) tartalmazza.

Felhívjuk a Tisztelt Gázigénylők figyelmét, hogy új felhasználási helyre vonatkozó csatlakozási igénybejelentés elbírálásának feltétele az igénybejelentés mellékleteként benyújtandó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap. A honlapunkon történő igénybejelentés esetén a tulajdoni lap szkennelt példányát kérjük a foldgazelosztas@nkmgazhalozat.hu e-mail címre is eljuttatni, az üzenet tárgyában megjelölve az ingatlan helyrajzi számát.

Amennyiben meglévő felhasználási hely vásárolt kapacitás bővítése iránti igényt nyújtanak be, akkor a felhasználási helyen nyilvántartott felhasználó és az ingatlan tulajdonos közötti szerződés alapján a felhasználó igénybejelentése is elbírálásra kerül. Ez esetben a honlapunkon történő igénybejelentéshez tartozó tulajdoni lapot vagy szerződést kérjük a foldgazelosztas@nkmgazhalozat.hu e-mail címre is eljuttatni, az üzenet tárgyában megjelölve az ingatlan helyrajzi számát.


A gázigény bejelentéssel kapcsolatos kérdéseivel az alábbi elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésére:

Hálózati értékesítési osztály
1081 Budapest, Fiumei út 9-11. fsz.5.
Telefon: 06 1 477-1323
Fax: 06 1 477-1236
E-mail: igenybejelentes@nkmgazhalozat.hu
Ügyfélfogadás: H 8.00-20.00, Sz: 10.00-18.00, K, CS, P: 8.00-15.00